På gång

Undercentralen

Styrelse har undertecknat leveransavtalet för fjärrvärmeleveranser med Stockholm Exergi för egen värmeförsörjning. Arbetena innefattar bland annat projektering, inhämtande gräv tillstånd och ledningsdragning.

Ledningsdragningen är tänkt att utföras i gatan under jun-aug. Arbetet kommer börja i delen utanför Gillerbacken 24 och sedan mot åt vårt håll.

När denna (och de nya fjärrvärme ledningarna) sedan är klar sker en överkoppling för värmeförsörjning genom nya fjärrvärmecentralen. Sådan överkoppling innebär ett avbrott för varmvattnet och värmen på ca 8 timmar. Vi återkommer framöver med exakt tidpunkt och längd. Definitiv tidsplan kommer kunna ges vid startmötet som styrelsen kommer att kallas till, mötet kommer hållas på plats innan alla arbeten startar.

Parallellt med undercentral arbetet kommer styrelse att arbeta med att undersöka möjlighet till att bygga egen tvättstuga.

Soprummen

Förening har inte längre tillgång till soprummet, vi får alltså inte slänga eller lämna soppor vid soprummet mittemot. Styrelse hänvisar till sophanteringen vid Rågsved centrum eller närmsta återvinningscentral för större sopor som möbler.

Vi vill passa på att önska er en härlig sommar!

Av: reduca, 2023-07-12
Tillbaka