Kontakt

Kontaktuppgift styrelse

styrelsen@brfbaverpalsen.se

Föreningens förvaltare

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare är Fastighetsägarna. Det är från Fastighetsägarna som ni kommer att få era hyres- och avgiftsavier och det är även Fastighetsägarna som sköter felanmälningar.