Information

Vid felanmälan vänder ni er till

Kundservice och felanmälan 08-617 76 00
E-postadress 
kundservice@fastighetsagarna.se

Svenska Bostäder tillåter inte längre att föreningsmedlemmar nyttja deras miljörum närmast miljöstation ligger bakom centrum vid stora parkering.

Styrelsen är i gång med att undersöka möjlighet att bygga gemensamt tvättstugan i fastigheten.

På gång
Porttelefon är snart i gång.

Om du kommer på något som saknas eller ska finnas på hemsida så mejla till styrelse styrelsen@brfbaverpalsen.se så lägger vi ut det.