Andrahandsuthyrning

  1. Uthyrningen ska vara tidsbestämd. Minst tre månader och max ett år med möjlighet att förlängning efter ny ansökan.
  2. Det måste vara samma hyresgäst under kontraktstiden.
  3. Andrahandsupplåtelse avgift till förening vid andrahandsuthyrning är 10 % på prisbasbelopp per år enligt föreningens stadgar § 5.
  4. Skäl till uthyrningen ska anges i ansökan.