Händelser

Kommande händelser

Föreningens övertagande av huset
Föreningens tillträdesdag är den 19:e maj 2021. Den dagen tar föreningen över huset och dess drift och skötsel och ni som ska köpa äger då era lägenheter.

Följande har genomförts

Köpstämma
Föreningens medlemmar har röstat JA till att föreningen får förvärva tomträtten i enlighet med förutsättningarna i den ekonomiska planen.

Ekonomisk plan
Med utgångspunkt i erbjudandet har en ekonomisk plan tagits fram. Den ekonomiska planen beskriver huset och utgör föreningens budget för köpet. I den framgår förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvärv i detalj, bland annat insatser (priset på lägenheterna vid ombildningen) samt månadsavgifter. Den ekonomiska planen består av kalkylerna som vi presenterat för er tidigare samt besiktningen.
Två oberoende intygsgivare (utsedda av Boverket) har granskat och intygsgivit planen, vilken finns under dokument.

Informationsmöte nr 2, 2020-08-25
Den 25e augusti hölls ett andra informationsmöte för er boende, där vi gick igenom ombildningsprocessen, föreningens kalkyl och ett axplock av priserna på lägenheterna. Ett personligt utskick med denna information samt vad just er lägenhet kostar postades till samtliga hyresgäster.

Priserbjudande, 2020-05-29
Styrelsen och Restate har fått det formella priserbjudandet från Svenska Bostäder.

Informationsmöte, 2020-05-28
Ett första informationsmöte om ombildningsprocessen hölls i Folkets hus i Rågsveds centrum. Vi gick bl.a. igenom hur en ombildning går till och förväntad tidsplan.

Teknisk besiktning, 2020-05-14
Bostadsrättsföreningen Bäverpälsen har den 14 maj låtit genomföra en teknisk besiktning av Stockholm Bäverpälsen 2. Denna besiktning utgör ett lagstadgat underlag för den ekonomiska planen. Besiktningen genomfördes av Projektledarhuset.

Pris på fastigheten, 2020-04-23
Vid Svenska Bostäders styrelsemöte den 23 april fattades beslut om pris på fastigheten. Brf bäverpälsen inväntar det formella erbjudandet.

Värderingsbesiktning, 2019-11-20
Svenska Bostäder lät genomföra en värdering av Stockholm Bäverpälsen 2. Besiktning och värdering genomförs av ett av staden anlitat värderingsföretag. Denna värdering kommer sedan att ligga till grund för det erbjudande bostadsrättsföreningen kommer få att ta ställning till.

Val av ombud, 2019-11-28
Styrelsen har upphandlat och valt ombud. Restate Bjurfors Isaksson Partners AB (Restate) valdes till föreningens ombud i bostadsrättsbildningen.

Föreningens förfrågan godkänd av Svenska Bostäder, höst 2019
Svenska Bostäder har granskat och godkänt föreningens intresseanmälan gällande förvärv av Stockholm Bäverpälsen 2 (Gillerbacken 28, 28A) och de påbörjar förberedande arbete inför en värdering.

Intresseanmälningar, höst 2019
Styrelsen samlade in intresseanmälningar från boende inför en formell förfrågan om ombildning till Svenska Bostäder.

Konstituerande möte, sensommar 2019
Bostadsrättsföreningen Bäverpälsen bildas för att utreda möjligheterna att köpa tomträtten Stockholm Bäverpälsen 2, med adress Gillerbacken 28, av Svenska Bostäder för ombildning till bostadsrätt.

Stockholms stads nya ägardirektiv 2019-02-19
I början av februari 2019 presenterar Stockholms stad att Rågsved är en av de stadsdelar som kommer att ges möjlighet till ombildning i enlighet med stadens nya ägardirektiv.

Vill du läsa mer om ombildningens steg, klicka här.