Välkommen till Brf Bäverpälsen

Senaste nytt

Brf Bäverpälsen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfattas mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokalen enligt föreningens stadgar § 2.

Aktuellt

Vad som händer och hänt i er ombildning.

Läs mer

Kalender

Kalender med viktiga datum.

Läs mer

Dokument

De dokument du och din bank behöver.

Läs mer